Bệnh Viện Phú Lộc

Đường Từ Dũ, TT. Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế
Hotline: 0965111212
Phone: 054871616
Fax:
Email:
Website: