Bệnh Viện Huyện Quảng Điền

TT. Sịa, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế
Hotline: 0965061212
Phone: 054554382
Fax:
Email:
Website: