Bệnh Viện Nội Tiết Thanh Hóa

476, Hải Thượng Lãn Ông, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Hotline: 0966801212
Phone: 0373950204
Fax:
Email:
Website: