Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Bá Thước

TT. Cành Nàng, Bá Thước, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Hotline: 0966421212
Phone: 0373880506
Fax:
Email:
Website: