Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Phổ Yên

Tiểu Khu 4, TT. Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên, Thái Nguyên
Hotline: 0967681212
Phone:
Fax:
Email:
Website: