Rong đại bò

Mô tả chi tiết:

Rong đại bò - Codium repens (Cronan) Vickers, thuộc họ Rong đại - Codiaceae.

Mô tả: Rong mọc bò lan, kết thành những đám rộng, cài quấn lấy nhau; bám bằng rễ giả mọc ra từ mặt bụng của thân bò. Thân rong dạng trục tròn, chia nhánh chạc hai không có quy luật, dài 5-8cm, rộng 2-4mm. Túi sợi đồng hóa hình chùy hay tròn, đỉnh bằng. Túi phối tử và các sợi lông nhỏ mọc ra từ nửa thân của túi sợi đồng hóa.

Bộ phận dùng:  Toàn cây - Thallus Codii Repentis.

Nơi sống và thu hái: Rong sống bám trên đá ở vùng triều thấp và phía trên của vùng dưới triều vào mùa xuân mùa hè, tàn lụi vào mùa thu. Rong mọc ở vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Còn phân bố ở Trung Quốc, Nhật Bản, quần đảo Canari, quần đảo Becmect, biển Caribê và Brazin.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Rong này có thể dùng để chiết acid kainic, một thành phần của thuốc giun sán.