Dầu gió xanh hiệu con ó bay dầu xoa

Số đăng ký: VNB-0515-00
Dạng bào chế: dầu xoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 3 ml
Công ty đăng ký: Công ty TNHH Khang Ninh
Thành phần:
  • Menthol
  • methyl salicylat
  • Ethanol
  • tinh dầu hoa hồng