Dầu Phong thấp trật đả thuốc nước dùng ngoài

Số đăng ký: VND-0386-00
Dạng bào chế: thuốc nước dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Chai 140ml
Công ty đăng ký: Nhà thuốc Trung Thiên
Thành phần:
  • Quế
  • Long não
  • Đại hoàng
  • Huyết kiệt