Rượu thuốc phong thấp 1 rượu thuốc

Số đăng ký: VNA-4578-01
Dạng bào chế: rượu thuốc
Quy cách đóng gói: Chai 650ml kèm toa hdsd
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thái Bình
Thành phần:
  • Ngưu tất
  • Tang chi
  • Cẩu tích
  • Kê huyết đằng
  • Thiên niên kiện