Thuốc bổ ngâm rượu thuốc thang

Số đăng ký: VNB-0832-01
Dạng bào chế: thuốc thang
Quy cách đóng gói: Hộp 1thang x 314g
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược Bình Lục
Thành phần:
  • Đẳng sâm
  • Bạch truật
  • Bạch linh
  • Bạch thược
  • Đương qui
  • Cẩu tích
  • Thục địa
  • Câu kỷ tử
  • Tục đoạn
  • Ngưu tất