Actacridin - DM dung dịch uống

Số đăng ký: VNB-3522-05
Dạng bào chế: dung dịch uống
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 100ml
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
Thành phần:
  • Triprolidin hydroclorid
  • Phenylephrin hydroclorid
  • Dextromethorphan hydrobromid
  • Từ khóa