Song long tâm não linh hoàn cứng

Số đăng ký: VND-4316-05
Dạng bào chế: hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 6 gói x 5 g
Công ty đăng ký: Cơ sở Song Long
Thành phần:
  • Mạch môn
  • táo nhân
  • long nhãn
  • đương quy
  • hoàng kỳ
  • phục linh
  • bá tử nhân
  • xuyên khung
  • ngũ vị tử
  • ..