Dầu gió hương thảo dung dịch dầu xoa

Số đăng ký: VND-3955-05
Dạng bào chế: dung dịch dầu xoa
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 2ml
Công ty đăng ký: Cơ sở dầu gió Trung Tâm
Thành phần:
  • TD. Bạc hà
  • TD. thông
  • TD. Quế
  • TD. Đinh hương
  • Menthol
  • Đăng ký nhận tin