DEP - Nguyên chất nước

Số đăng ký: VNA-3206-00
Dạng bào chế: nước
Quy cách đóng gói: Can 20lit
Công ty đăng ký: Xí nghiệp Hoá dược
Thành phần:
  • Diethylphtalat
  • Chỉ định:
    Điều trị ghẻ ở trẻ em và người lớn.