Xylocaine-2% Dung dịch tiêm

Số đăng ký: VN-6123-02
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ x 20ml
Công ty đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd.
Thành phần:
  • Lidocain