Ninh khôn chí bảo hoàn hoàn mềm

Chỉ định:
Bổ huyết điều kinh. Dùng cho phụ nữ kinh nguyệt không đều, vô kinh, rong kinh