Rượu bổ Trường nguyên tửu rượu thuốc

Số đăng ký: VD-0830-06
Dạng bào chế: rượu thuốc
Quy cách đóng gói: Chai 300ml
Công ty đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Phương Đông
Thành phần:
  • Tắc kè
  • Hải mã
  • Đương quy
  • Bạch truật
  • Đại táo
  • Đảng sâm
  • Kỷ tử
  • Dâm dương hoắc
  • Thục địa
  • Hoàng kỳ