Thấp thuỷ tiên dung dịch uống

Số đăng ký: V190-H12-10
Dạng bào chế: dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 280 ml
Công ty đăng ký: Cơ sở Đức Đạt
Thành phần:
  • Đương qui
  • Huyết giác
  • Đỗ trọng
  • Thiên niên kiện
  • Thổ phục linh
  • Quế
  • Phòng phong
  • Khương hoạt
  • Ngũ gia bì