Vitamin Complex-500ml Dung dịch tiêm

Số đăng ký: VN-10410-05
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Công ty đăng ký: Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Thành phần:
  • Ketotifen