Nước oxy già 3%-6 ml Dung dịch dùng ngoài


Ý Kiến

tin hữu ích
Nhanvienthuviec

hình như đã từng dùng rồi
Titiasa

thuốc nam hay thuốc bắc nhỉ
Maimai Nho Nguoi

thuốc hay nhỉ
Cuong Tec

thuốc hay nhỉ
Hoanggiarealnt

bị tiểu đường dùng thuốc nào?
Phamhavdqn

thuốc này dùng như nào?
Huongbacau

ung thư uống như nào, cảm ơn!
Hai Trieu

ôi, đúng cái cần rồi
Hoatra

ủng hộ, up nhiều nhé
Mylove Lk

ủng hộ, up nhiều nhé
Hotrontc

thuốc tay hay thuốc nam vậy
Thelove