Loperamide Capsules 2mg Honten-2mg Viên nang


Ý Kiến

ủng hộ, up nhiều nhé
Lovely Fairy Hl

quá tốt, phát huy nhé
Anson

thuốc này dùng như nào?
Gautrang Nqnb

tốt quá, đang cần tìm hiểu
Kennguyen

tuyệt vời
Caugiay

thuốc hay nhỉ
Axing

tốt quá, đang cần tìm hiểu
Kitcon Truongthanh

thuốc tay hay thuốc nam vậy
Phanphuocchung

bị tiểu đường dùng thuốc nào?
Mayvanphongsieuviet

chính xác, đang cần
Taihtbt

tuyệt vời
Tthtcdthitran

thuốc này dùng như nào?
Maith