Insulidd Hỗn dịch tiêm


Ý Kiến

bị tiểu đường dùng thuốc nào?
Hoangdinhchinhls

thuốc tay hay thuốc nam vậy
Love Love Lollipop

chính xác, đang cần
Anhtrung

Tin hay
Thuyproship

thuốc quá hay
Enquiries

tốt quá, đang cần tìm hiểu
Hohuynhtrieu

đúng cái đang cần
Panoxy

thuốc hay nhỉ
Phamhaiford

thuốc hay nhỉ
Vyvy

quá tốt, phát huy nhé
Ngocvanhp

tuyệt vời
Ncdung Qti

cùng phát triển nhé, comment nhé
Truongcongtuancpr