Glucose 5%

Số đăng ký:
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: chai nhựa 100ml
Công ty đăng ký: Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
Thành phần:
  • Glucose
  • Giao thông, vận tải