Glucose Intravenous Infusion B.P 100g/L

Số đăng ký:
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: 1000ml
Công ty đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Thành phần:
  • Glucose
  • Giao thông, vận tải