Esha Viên nang

Số đăng ký: VD-2155-06
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex
Thành phần:
  • Thương nhĩ tử
  • Kim ngân hoa
  • Bạc hà
  • Bạch truật
  • Tân di hoa
  • Phòng phong
  • Bạch chỉ
  • Hoàng kỳ