Ngoại cảm tán Thuốc bột uống

Số đăng ký: V448-H12-10
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 50 gói x 1g
Công ty đăng ký: Cơ sở Vạn Tiên
Thành phần:
  • Tía tô
  • Cát cánh
  • Khương hoạt
  • Cát căn
  • Phòng phong
  • Hoàng cầm
  • Bạch chỉ
  • Đăng ký nhận tin