Il-yang Almagate Hỗn dịch

Số đăng ký: VN-5743-08
Dạng bào chế: Hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 15ml
Công ty đăng ký: Samsung Corp.
Thành phần:
  • Almagate