Genteye Drops Dung dịch nhỏ mắt, tai

Số đăng ký: VN-5521-08
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt, tai
Quy cách đóng gói: Lọ 5ml
Công ty đăng ký: Elder Pharmaceuticals Limited.
Thành phần:
  • Dexamethason natri phosphat
  • Neomycin sulphat
  • Phenyl mercuric nitrat
  • Đăng ký nhận tin