Dodevifort Dung dịch tiêm

Số đăng ký: VN-6190-08
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống 2ml
Công ty đăng ký: Industria Farmaceutica Nova Argentia
Thành phần:
  • Hydroxocobalamin Acetate