Indoviton Siro

Số đăng ký: VN-6330-08
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 60ml
Công ty đăng ký:
Thành phần:
  • Retinol acetat
  • Vitamin D3
  • Vitanmin B1
  • Vitamin B2
  • Vitamin B6
  • Vitamin B12
  • Niacinamide
  • L-Lysine
  • Calci pantothenat