Neorecormon Dung dịch tiêm

Số đăng ký: VN-8172-09
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 syringe 0,3ml + 6 kim tiêm
Công ty đăng ký: F.Hoffmann-La Roche
Thành phần:
  • Epoetin beta