Zinnat - 125mg/50ml Cốm pha hỗn dịch uống

Số đăng ký: VN-9062-04
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói
Công ty đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd.
Thành phần:
  • Cefuroxime