Haloperidol-5mg viên nén

Số đăng ký: 3165/QLD
Dạng bào chế: viên nén
Quy cách đóng gói: Vỉ 25 ống
Công ty đăng ký: Rotexmedica GmbH Atzneimittelwerk
Thành phần:
  • Haloperidol: 5mg/ml