An thần bổ tâm- F viên nang

Số đăng ký: V888-H12-10
Dạng bào chế: viên nang
Quy cách đóng gói: Chai 40 viên nang
Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma
Thành phần:
 • Sinh địa
 • Đảng sâm
 • Đương quy
 • Mạch môn
 • Thiên môn
 • Táo nhân
 • Bá tử nhân
 • Đan sâm
 • Phục thần
 • Huyền sâm
 • Viễn chí