Venginol Viên đặt âm đạo

Số đăng ký: VD-10378-10
Dạng bào chế: Viên đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 6 viên
Công ty đăng ký: Công ty dược phẩm Sao Kim
Thành phần:
  • NystatinUI: 100000IU
  • Metronidazol: 200mg
  • Cloramphenicol: 80mg
  • Dexamethasom acetat: 0.5mg