Ventolin syrup Sirô

Số đăng ký: VN-10266-10
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Công ty đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd.
Thành phần:
  • salbutamol: 2mg/5ml
  • salbutamol: 2mg/5ml