Eurepa-0,5-0.5mg Viên nén

Số đăng ký: VN-11371-10
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Torrent Pharmaceuticals Ltd.
Thành phần:
  • Repaglinide: 0.5mg
  • Từ khóa