Hospizoll-1mg/ml Dung dịch tiêm

Số đăng ký: VN-11016-10
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5 ml
Công ty đăng ký: Diethelm & Co., Ltd.
Thành phần:
  • Midazolam: 1mg/ml
  • Giao thông, vận tải