Listril 10-10mg Viên nén

Số đăng ký: VN-11373-10
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Torrent Pharmaceuticals Ltd.
Thành phần:
  • Lisinopril dihydrate: 10mg
  • Đăng ký nhận tin