Amikacin 500mg thuốc tiêm bột

Số đăng ký: VD-12778-10
Dạng bào chế: thuốc tiêm bột
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ thuốc tiêm bột + 1 ống dung môi 4ml
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1
Thành phần:
  • Amikacin sulfat tương ứng Amikacin: 500mg