Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đông Hà

32, Trần Hưng Đạo, TP. Đông Hà, Quảng Trị, Quảng Trị
Hotline: 0965321313
Phone:
Fax:
Email:
Website: