Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định

Số 01, Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TP. HCM, Hồ Chí Minh
Hotline: 0967691010
Phone: 0838412692
Fax:
Email:
Website: http://www.bvndgiadinh.org.vn/