Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Kim Xuyên

Thôn Kiem Xuyên, Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang, Tuyên Quang
Hotline: 0965321010
Phone: 0273832109
Fax:
Email:
Website: