Sở Y Tế Tỉnh Thanh Hóa

101, Nguyễn Trãi, Ba Đình, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Hotline: 0967291212
Phone: 0373759313
Fax:
Email: syt@thanhhoa.gov.vn
Website: http://syt.thanhhoa.gov.vn/