Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải Hải Phòng

Số 40, Đường 5 mới, P. Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng, Hải Phòng
Hotline: 0969841515
Phone: 031798974
Fax:
Email:
Website: