Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Tiệp

Số 1, Đường Nhà Thương, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải Phòng, Hải Phòng
Hotline: 0969261515
Phone: 031700514
Fax:
Email:
Website: