Bệnh Viện Phụ Sản Hải Phòng

Số 19, Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng, Hải Phòng
Hotline: 0967991515
Phone: 0313745128
Fax:0313810438
Email: benhvienphusanhaiphong@gmail.com
Website: benhvienphusanhaiphong.vn