Bệnh Viện Đa Khoa Thị xã Hồng Lĩnh

142, Trần Phú, Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Hotline: 0965031616
Phone: 0393835353
Fax:
Email:
Website: