Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Bố Trạch

Tiểu Khu 9, TT. Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình, Quảng Bình
Hotline: 0969231313
Phone: 0523610918
Fax:
Email:
Website: