Sở Y Tế Tỉnh Tiền Giang

Số 04, Đường Hùng Vương, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang, Tiền Giang
Hotline: 0964941212
Phone: 0733872350
Fax:0733878106
Email:
Website: http://soytetiengiang.gov.vn